• Trwa kampania informacyjna programu rodzina 500+. Już dziś specjalny bus przyjedzie do Sędziejowic i Widawy.
    Od 1 kwietnia po całej Polsce jeżdżą Busy 500+. W ciągu 3 miesięcy, a więc do końca czerwca, specjalnie oznakowane samochody odwiedzą wszystkie gminy. Specjalna kampania nie ominie powiatu łaskiego. W busie pojawi się wicewojewoda łódzki wraz z urzędnikami, którzy będą wyjaśniać wątpliwości oraz tłumaczyć, na czym ten program polega.
    – Program 500+ jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, stąd tak duża dynamika jego wdrażania. Filozofia „Rodziny 500+” sprowadza się do trzech wymiarów. Ma wyprowadzić Polskę z zapaści demograficznej i zaowocować wzrostem dzietności polskich rodzin. Drugi wymiar to znaczne zwiększenie siły nabywczej i ustabilizowanie budżetów rodzinnych. Trzeci wymiar ujawnił się natomiast podczas konsultacji społecznych poprzedzających uchwalenie ustawy. Polega na tym, że pieniądze ze świadczeń będą w dużej mierze wydawane lokalnie. Dla przykładu: burmistrz Brzezin szacuje, że w skali roku w samym mieście zostanie wydane i zasili lokalne biznesy dodatkowe 10 milionów, prezydent Zduńskiej Woli spodziewa się ponad trzydziestomilionowego zastrzyku pieniędzy dla lokalnych społeczności – mówi wojewoda łódzki Zbigniew Rau.
    Bus 5 kwietnia pojawią się w gminie Widawa. Od godz. 7.45 do 8.40 urzędnicy będą przebywać w Zespole Szkół Publicznych, a następnie udadzą się do Urzędu Gminy w Widawie, gdzie urzędować będą do godz. 10.00. O 11.30 bus 500+ pojawi się w gminie Sędziejowice. Na początku uda się do Urzędu Gminy, a później do zespołu szkół. O 13.45 opuści miejscowość.

    Udostępnij