• Mój Łask

    Burmistrz z tytułem

    Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu „Tęcza Polska” przyznały burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi honorowy tytuł Samorządowiec – Spółdzielca za owocną […]