• W ramach prowadzonych działań profilaktycznych pod nazwą „STOP Hejt”, policjant z łaskiej komendy spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej numer 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Głównym tematem spotkania był hejt, czyli pełne nienawiści, złości i pogardy działanie osoby, które ma sprowokować do kłótni, obrażać bądź obniżać samoocenę osoby hejtowanej.

    Hejt, cyberprzemoc, mowa nienawiści mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. O tym, jak bardzo krzywdzące mogą być skutki takich zachowań rozmawiał z dziećmi ze Szkoły Podstawowej numer 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku policjant z łaskiej komendy, który na co dzień zajmuje się zagadnieniami profilaktyki społecznej.

    Policjant w trakcie prelekcji przedstawił możliwe drogi postępowania w przypadku dotknięcia tego typu negatywnymi zjawiskami. Zaznaczył również, jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z Internetu, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Mundurowy omówił także, jakie konsekwencje prawne mogą spotkać nieletnich za czyny popełnione za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych.

    Uczniowie zostali zapoznani z różnymi formami hejtu, który stosowany jest często właśnie za pomocą Internetu bądź innych narzędzi komunikacyjnych. Mundurowy wskazał na konieczność kształtowania pozytywnych relacji rówieśniczych. Niektóre zachowania bowiem dla jednych będą dobrą zabawą, a innym mogą sprawić ogromną przykrość i doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

    sierż. szt. Bartłomiej Kozłowski

    Udostępnij