• trudnionym i zleceniobiorcom informacji o uzyskanych przez nich dochodach. Akcja PIT rusza, jak co roku, 15 lutego i będzie trwała do 30 kwietnia.

  Po zakończeniu roku podatkowego (do 31 stycznia) obowiązkiem płatnika było przesłanie do właściwego urzędu skarbowego informacji o uzyskanych dochodach osób zatrudnionych  lub zleceniobiorców. Podatnikowi informacja o przychodach powinna być przekazana do końca lutego.

  Osobom, które osiągnęły w 2023 roku przychody podlegające opodatkowaniu, łódzka Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o jednym z najważniejszych zobowiązań, które muszą uregulować. Od 15 lutego do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe. O wyborze druku decyduje rodzaj uzyskanych przychodów lub rodzaj prowadzonej działalności.

  To dobry moment, by podatnicy, którzy nie zgłosili numeru rachunku bankowego do fiskusa, złożyli w tym celu odpowiedni dokument. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej na formularzu ZAP-3 lub poprzez wskazanie go już w zeznaniu rocznym. Zmiana rachunku bankowego w banku podatnika nie powoduje automatycznego zapisania go w urzędzie skarbowym.

  Jeśli podatnik nie poda fiskusowi numeru rachunku, a będzie miał zwrot nadpłaconego podatku, wówczas pieniądze będą wysłane na adres figurujący w bazie urzędu skarbowego. W takiej sytuacji podatnik otrzyma zwrot pomniejszony o opłatę za przekaz pocztowy.

  Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa przypomina również o możliwości wybrania organizacji pożytku publicznego (OPP), której podatnik przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego zeznania rocznego.

  Aby dokonać wyboru organizacji należy zapoznać się z wykazem uprawnionych OPP do otrzymania 1,5% na stronie internetowej podatki.gov.pl lub Narodowego Instytutu Wolności

  Udostępnij