• Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Nabór potrwa do 30 czerwca.

  Świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres świadczeniowy będą wypłacane przez ZUS do końca trwania tego okresu, czyli do końca maja. Jeśli uprawniony chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres. Nabór formularzy już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca. Natomiast wypłaty tych świadczeń rozpoczną się od czerwca i będą kontynuowane do końca maja 2025 roku.

  By nie mieć przerwy w pobieraniu świadczenia wychowawczego, wniosek o 800 plus na dalszy okres należy złożyć do 30 kwietnia. Jeśli wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony, to rodzic pierwszą wypłatę otrzyma jeszcze w czerwcu – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, a jeśli wpłynie w czerwcu, wypłata będzie zrealizowana do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca.

  W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, to świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku.  Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej – 400 zł.

  Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS-u tylko drogą elektroniczną, przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

  Udostępnij