• Rola strażaków ochotników jest nie do przecenienia. Biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale w wielu akcjach ratowniczych. To najbardziej doceniany społecznie zawód. Maj jest ich świętem. Przedstawiamy działalność pożarników z gminy Buczek.

   

  Pierwszy kwartał każdego roku to czas podsumowań działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych prowadzony podczas zebrań sprawozdawczych. Straże to z pewnością najpowszechniejsze stowarzyszenia występujące w każdej, nawet najmniejszej gminie. Zebrania druhów ochotników pozwalają poznać od podstaw życie jednostek, ich pracę, aktywność społeczną, wyniki w szkoleniu na podstawie osiągnięć w manewrach, zawodach sportowo-pożarniczych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także przez pryzmat ocen gotowości bojowej. Podczas zebrań druhowie przyjmują plany dalszej działalności jednostek, uwzględniając środki własne, pozyskane od samorządu, sponsorów i innych źródeł.

   

  W gminie Buczek działa 8 jednostek OSP: Brodnia, Czestków, Grzeszyn, Gucin, Luciejów, Wola Buczkowska, a także 2 jednostki będące w KSRG – Buczek i Malenia. Wszystkie jednostki skupiają 331 członków, w tym 43 kobiety.

  Malenia, Buczek i Wola Buczkowska posiadają również drużyny kobiece, a ponadto w OSP w Buczku z licznymi sukcesami, zwłaszcza w zakresie konkursów wiedzy pożarniczej działają drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców, które będą nas reprezentować w tym roku również na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych. Cieszy też tegoroczny sukces drużyn męskiej i kobiecej z OSP w Maleni, które po wygranej w zawodach gminnych i powiatowych będą we wrześniu w Szczercowie walczyć o laury w mistrzostwach województwa łódzkiego OSP w zawodach sportowo-pożarniczych.

   

  Do akcji ratowniczych i gaśniczych może wyjeżdżać 130 przeszkolonych druhów, którzy w minionym roku mieli ponad 100 wyjazdów, w większości w celu usunięcia powalonych drzew, usuwania gniazd szerszeni, ale również do wypadków drogowych i pożarów. Większość wyjazdów zanotowały jednostki z KSRG z Buczku i Maleni. O skali działań druhów niech świadczy fakt, że w roku 2017 strażacy wykonali prace społeczne na kwotę 27.400 zł.

  Strażacy są dobrymi gospodarzami, a nowoczesna baza lokalowa strażnic pozwala na zorganizowanie wielu uroczystości i imprez dla społeczności lokalnej, co przekłada się na możliwość zdobycia środków na działalność bieżącą OSP, a także niewielkie zakupy potrzebnego sprzętu. Strażacy zawsze mogą liczyć przy zakupie sprzętu gaśniczego lub pojazdu na wsparcie władz samorządowych. Wójt Bronisław Węglewski często sam angażuje się w pomoc podczas pozyskiwania m.in. pomp i pojazdów, jak choćby w przypadku zakupu nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czestkowie w grudniu 2017r. Już podczas zebrań zabiegał o wsparcie zakupu ciężkiego samochodu dla druhów z Maleni. Choć wszystkie jednostki w gminie dysponują 12 samochodami pożarniczymi – mamy 8 pojazdów lekkich, 2 średnie i 2 ciężkie wójt, już zapowiedział stopniową wymianę wozów na nowocześniejsze pojazdy ratowniczo-gaśnicze służące do tzw. „pierwszego uderzenia” w przypadku pożarów lub zdarzeń w najbliższej okolicy.

  Straże na swoją statutową działalność uzyskują środki z różnych źródeł m.in. ze zbiórek za kalendarze, tzw. dyngusa, wynajmu sali. Największe środki w minionym roku pochodziły od instytucji i osób prywatnych, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, KSRG, a także z dofinansowania przez Związek OSP RP.

  Wielkie postępy poczyniono zwłaszcza staraniem samorządu w zakresie poprawy bazy lokalowej strażnic. 6 jednostek ma nowoczesne świetlice z zapleczem sanitarno-kuchennym i estetycznym otoczeniem. W najbliższym czasie podjęta też będzie przebudowa, a ściślej mówiąc – budowa nowej strażnicy w Woli Buczkowskiej ze świetlicą i zapleczem sanitarnym i kuchennym. W następnych latach podczas przebudowy budynku GOKiS nastąpi funkcjonalny remont strażnicy w Buczku (powstaną m.in. dodatkowe drzwi wyjazdowe dla pojazdów strażackich w kierunku ul. Prostej).

  Wójt, a zarazem prezes Zarządu Gminnego OSP obecny na wszystkich zebraniach sprawozdawczych, dziękował strażakom za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, a także w zabezpieczeniu Krajowego Święta Truskawki oraz udział w świętach państwowych i kościelnych.

  Wójt podczas spotkań z druhami odnosił się do problemów jednostek, planowanych przedsięwzięciach w sołectwach, przedstawiał też wykonane w ostatnim roku i planowane w bieżącym roku najważniejsze inwestycje na terenie całej gminy, odnosząc je do możliwości wykonania w ramach budżetu samorządu i środków zewnętrznych.

  Andrzej Zieliński

  foto: Facebook

  Udostępnij