• Budżet gminy Łask osiągnął rekordowy poziom blisko 110 mln zł. Aż 21,5 mln przeznaczone zostanie na inwestycje.

   

  Gmina Łask za pół miliona złotych wybuduje kanalizację sanitarną w Gorczynie. Aż 240 tys. zł przeznaczone zostanie na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej we Wronowicach. Z budżetu 200 tys. „pójdzie” na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Łask.

  Urząd Miejski w Łasku udzieli również dotacji. Ratusz wyda 20 tys. zł na pomoc finansową dla województwa łódzkiego związaną z pracami przygotowawczymi dotyczącymi przebudowy ulicy Warszawskiej w Łasku. Kolejna dotacja dla Łódzkiego, czyli 45 tys. zł, zostanie przeznaczona na rozbudowę drogi Łask-Gorczyn.

  Z budżetu gminy najwięcej pieniędzy pójdzie na inwestycje drogowe. Na ten cel ratusz wyda blisko 14,5 mln zł. Za ponad 19 tys. zł rozpocznie się budowa drogi w Budach Stryjewskich. Budowa drogi w Orchowie pochłonie milion złotych. Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz to 60 tys. zł. Przebudowa drogi Wrzeszczewice-Kiki to koszt ponad 15 tys. zł. Przebudowa drogi w Karszewie – ponad 12 tys. zł, w Anielinie – 30 tys. zł, w Borszewicach – 400 tys., a w Woli Bałuckiej – Orchów 600 tys. zł, w Kopyści blisko 9 tys. zł. Przebudowa drogi gminnej w Kopyści wyniesie 650 tys. zł, w Ostrowie 30 tys. zł, w Rokitnicy ponad 41 tys. zł, w Rembowie 30 tys. zł, w Zielęcicach ponad 630 tys. zł, ul. Jastrzębiej we Wronowicach 25 tys. zł, ul. Łąkowej w Łasku ponad 1,2 mln zł, ul. Mikołaja Kopernika w Kolumnie 660 tys. zł, ul. Tylnej w Łasku 700 tys. zł, ul. Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Kolumnie 30 tys. zł, Łącznej i Dolnej w Kolumnie 60 tys. zł. Sporo pochłonie również przebudowa ul. Przemysłowej w Łasku, bo aż 1,5 mln zł. Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym to koszt 200 tys. zł.

  Przebudowa drogi wewnętrznej w Anielinie wyniesie 10 tys. zł. Przebudowa pasażu pomiędzy ul. 9 Maja a Polną to wydatek 100 tys. zł. Przebudowa opłakanej ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie wyniesie 300 tys. zł. Budowa stacji rowerowych to kwota 230 tys. zł. Na modernizację transportu publicznego (zakup autobusów, wiat przystankowych itp.) przeznaczonych zostanie blisko 6 mln zł.

  Urząd Miejski w Łasku ma zamiar nabyć budynek dawnego magistratu, który stoi przy ul. Kościuszki. Na ten cel przeznaczy 400 tys. zł. Zmodernizowane zostanie wejście do magistratu za 75 tys. zł oraz toaleta damska na III piętrze budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt tej inwestycji to 23 tys. zł. Na ten cel ratusz dostanie 18 tys. zł dotacji z PFRON. Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask wyniesie blisko 140 tys. zł.

  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu to koszt 1,8 mln zł. To zadanie jest dotowane przez WFOŚiGW w kwocie ponad 623 tys. złotych. Na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przeznaczonych zostanie 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

  Za 260 tys. zł zostaną zakupione urządzenia podczyszczające. Za niecałe 200 tys. zł zagospodarowany zostanie ogródek jordanowski. Na poprawę jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku przeznaczonych zostanie ponad 530 tys. zł. Na walkę ze smogiem urząd przeznaczy ponad 685 tysięcy. Ponadto wybudowane zostanie oświetlenie w Woli Łaskiej za 100 tys. zł. W Łopatkach na ten cel ratusz wyda 40 tys. zł.

  Budowa kanalizacji i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie „pochłonie” pół miliona. Budowa zbiornika na rzece Pisi to 245 tys. zł. To zadanie jest dotowane przez WFOŚiGW w kwocie blisko 200 tys. zł. Modernizacja targowiska przy placu Szarych Szeregów w Kolumnie wyniesie 380 tys. zł.

  Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Karszewie wyniesie 9,5 tys. zł. Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w OSP Bałucz to 5,5 tys. zł. Wybudowany zostanie również plac zabaw w parku miejskim za 110 tys. zł. Plac zabaw powstanie także w Wiewiórczynie za 120 tys. zł. Za 140 tys. w Łasku wybudowane zostaną siłownie zewnętrzne.

  Udostępnij