• 1 sierpnia. o godz. 17.00 na terenie całego województwa łódzkiego włączone zostaną syreny alarmowe. Uruchomienie ciągłego sygnału akustycznego będzie trwało minutę. Włączenie syren ma dwa cele: sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego oraz upamiętnienie 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

    Udostępnij