• Pieniądze na wypłaty świadczeń programu Rodzina 500+ są już na kontach gminy Buczek i Sędziejowice. Pod koniec miesiąca ruszą wypłaty.
  Od 1 kwietnia można składać wnioski do rządowego programu Rodzina 500+. W całej Polsce zainteresowanie tą formą pomocy jest tak ogromne, że przed lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej tworzą się gigantyczne kolejki i dochodzi do dantejskich scen. W niektórych miastach porządku musieli pilnować ochroniarze z wynajętych firm, którzy do urzędu wpuszczali interesantów pojedynczo.
  Na szczęście w powiecie łaskim obyło się bez większych kłopotów. Kierownicy GOPS-ów twierdzą, że kolejki były, ale nie takie jak się spodziewali.
  – Ruszyliśmy równo pierwszego kwietnia. Szczerze powiem, że myślałam, iż będzie o wiele gorzej, jednak przebiegło to u nas w miarę sprawnie. Także na miejscu weryfikowaliśmy, czy wnioski mają błędy merytoryczne, a jeśli takowe były, to poprawialiśmy je od razu. Ponadto odwiedził nas Bus 500+, a urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniali wszelkie wątpliwości – opowiada Agnieszka Leopolska, kierownik GOPS w Widawie. – Do 7 kwietnia wydaliśmy 221 wniosków. W naszej gminie jest 1250 dzieci, z czego uprawnionych może być około 700-800 do wypłacenia środków z programu 500+. Wychodzi więc na to, że wpłynęła do nas jedna czwarta wniosków.
  Maksymalnie sześć osób – tak wyglądała kolejka w gminie Sędziejowice. W tym samorządzie do 8 kwietnia złożono 239 wniosków w wersji papierowej i 18 w wersji elektronicznej. Tłumu nie uświadczono także w gminie Wodzierady. Tam wydano blisko 100 wniosków, a ewentualne błędy korygowano również na miejscu. W pierwszych dniach kwietnia tłumnie oblegany był za to ośrodek w Buczku.
  – Faktycznie w pierwszych dniach widać było duże zainteresowanie, ale mimo wszystko i tak sprawnie przebiegła procedura składania dokumentów. Interesanci byli przygotowani. Pojawiały się nieliczne błędy, takie jak błąd w numerze PESEL, wpisany niepełny skład rodziny czy pominięcie oświadczenia. Wszystko sprawdzaliśmy na miejscu i wyłapywaliśmy błędy. Póki co przyjęliśmy ponad 200 wniosków w formie papierowej oraz 20 w formie elektronicznej – zdaje relację Joanna Jarosławska, kierownik GOPS w Buczku.
  W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku kolejek także nie było.
  – U nas było zupełnie inaczej niż przedstawiano to w mediach. Gigantycznych kolejek nie uświadczyliśmy. Przyjmowanie wniosków przebiegło łatwo i bez problemów. Do 8 kwietnia przyjęliśmy 1025 wniosków, w tym 184 elektronicznie – opowiada Tamara Szymko, kierownik MGOPS w Łasku.
  Kierownik uczula na najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosku. Na miejscu weryfikowane są one od razu. Gorzej, kiedy ktoś zdecyduje się na formę elektroniczną.
  – Najczęściej błędy pojawiają się we wniosku elektronicznym i są to: brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, kierowanie wniosków do niewłaściwego ośrodka pomocy bądź innej instytucji realizującej program 500+, niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.
  Ośrodek Pomocy w Łasku prosi osoby o kontakt telefoniczny z sekcją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (tel. 43 676-27-00), w celu sprawdzenia wniosku składanego drogą elektroniczną.
  – Prosimy także o wpisywanie numeru telefonu kontaktowego, pomimo że jest on nieobowiązkowy, pozwoli nam to na szybszy kontakt w sprawie świadczenia wychowawczego. W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku będą państwo powiadomieni drogą papierową lub w formie elektronicznej – dodaje kierownik Szymko.
  Kiedy wypłata?
  Mieszkańcy najbardziej zainteresowani byli, kiedy otrzymają należne im świadczenia na dziecko. 5 kwietnia w związku z napływającymi z niektórych jednostek samorządu terytorialnego sygnałami dotyczącymi gotowości do dokonywania wypłat świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” wojewoda łódzki podjął decyzję, że środki finansowe w wysokości 81.433.039 zł zostaną przekazane 6 kwietnia na rachunki bankowe 177 gmin województwa łódzkiego. Gmina Sędziejowice oraz Buczek takie pieniądze już otrzymały. Jednak wypłaty ruszą tu dopiero pod koniec kwietnia, ponieważ przekazane środki muszą zostać zatwierdzone w budżecie na 2016 rok. Co za tym idzie, pieniądze nie mogą zostać wypłacone wcześniej niż odbędzie się sesja Rady Gminy w tych miejscowościach.
  – Zamierzamy w tym tygodniu wydawać decyzje, a po 18 kwietnia, kiedy odbędzie się sesja, wypłacać mieszkańcom pieniądze – mówi Joanna Jarosławska.
  Z takiego obrotu sprawy cieszą się rodzice, którym przyznano świadczenie.
  – Mój syn ma siedem miesięcy. W związku z niskim dochodem przyznane mi zostanie świadczenie 500+. Bardzo odciąży to domowy budżet. Na samo mleko wydaję 250 złotych, pampersy to koszt 100 złotych, kremy i chemia to kolejne 50. Do tego dochodzi jedzenie, które również wyniesie mnie około 100 złotych. Na szczęście ubranka dostałam, ale niedługo mój synek z nich wyrośnie i trzeba będzie kupić nowe. Te pieniądze bardzo się przydadzą – mówi Karolina, mieszkanka Sędziejowic.
  Pieniędzy nie otrzymały jeszcze gminy: Wodzierady, Widawa i Łask.
  – Nie sądzę, żebyśmy z wypłatamy ruszyli w kwietniu. Najbardziej prawdopodobny termin to maj – przewiduje kierownik MGOPS w Łasku.
  * * *
  Program Rodzina 500+ przyznawany jest rodzicom, opiekunom prawnym dziecka. Otrzymywać oni będą świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko), otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko. W przypadku otrzymania świadczenia na drugą i kolejną pociechę przysługiwać ona będzie do ukończenia 18 lat przez małoletniego. Pieniądze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Dostaną je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Wniosek o to świadczenie rodzinne należy składać co roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w ośrodku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.
  Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia progu dochodowego. We wniosku oprócz danych, takich jak imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny czy obywatelstwo, trzeba także zamieścić dane na temat dzieci, na które chcemy pozyskać świadczenie. Trzeba też potwierdzić, że dzieciom nie przysługują inne świadczenia wychowawcze. W zależności od systemu miejscowego ośrodka należy dołączyć także oświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym, który poprzedza okres, w którym ubiegamy się o świadczenie. Niektóre z ośrodków same pozyskują podstawowe dane o dochodach.
  Pierwszy okres na jaki zostanie przyznane prawo do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Kolejne okresy przyznawania świadczenia wychowawczego obejmować będą okresy od 1 października do 30 września następnego roku. Ośrodek pomocy społecznej ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przelewem na wskazane konto bankowe lub w formie gotówki.

  Udostępnij