Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| December 4, 2021

Scroll to top

Top

Odznaka dla szkoły -

Odznaka dla szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie odznaczony Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia.

Nastąpiło to 9 czerwca. Kapituła Odznaki przyznała ją szkole za wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża ze szczególnym uwzględnieniem honorowego oddawania krwi przez jej uczniów oraz promowania wśród nich czerwonokrzyskiej idei.

– Honorowe oddawanie krwi przez uczniów szkoły zapoczątkowała przed laty jej była dyrektor, także honorowy krwiodawca, Halina Wawrzyniak-Licha, a kontynuuje szlachetną ideę nauczycielka tej szkoły, również honorowa krwiodawczyni, MonikaRoszuk-Brząkała– mówi Andrzej Chałupka, prezes OR PCK Pabianice.

Dzięki przychylności dyrekcji w szkole cyklicznie odbywają się akcje honorowego oddawania krwi, w których oprócz samych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły krew oddają także rodzice uczniów i mieszkańcy Kolumny. W ciągu dziesięciu lat w ramach takich akcji pozyskano blisko 100 litrów tego bezcennego leku. Szkoła wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia w ramach ogólnopolskiego turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Dodajmy, że aktu dekoracji sztandaru szkoły dokonał Andrzej Chałupka, prezes OR PCK Pabianice, w asyście burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. Ponadto prezes Chałupka akt nadania OH PCK przekazał na ręce pani dyrektor Agnieszki Wolskiej.