• Mieszkańcy sołectwa Zielęcice i Remiszew zakasali rękawy, by wspólnie odremontować świetlice. Przy okazji skorzystali z dotacji zewnętrznych.

   

  Pomiędzy województwem łódzkim a gminą Łask 19 czerwca podpisano umowę na przekazanie pomocy finansowej w związku z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach.

  Dzięki środkom z dotacji oraz z budżetu gminy (w tym środków funduszu sołeckiego) wykonano nową elewację budynku wraz z orynnowaniem dachu, utwardzono teren przed wejściem do budynku oraz opaskę wokół budynku, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych, odmalowano pomieszczenia, wydzielono pomieszczenie łazienki oraz zamontowano zbiornik bezodpływowy na nieczystości, wykonano instalację elektryczną, zakupiono nowe wyposażanie (m.in. pojemniki na mydło w płynie, lustra łazienkowe, grzejniki elektryczne, okap kuchenny, zlewozmywaki).

  Wykonawcą prac była firma „STIVEX” Szczepan Wrzesiak z Zelowa. Należy jednak wspomnieć, że w prace aktywnie włączali się również mieszkańcy Zielęcic.

   

  Kolejnym dotowanym zadaniem było unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie. Na ten cel otrzymało dotację w wysokości 7000 zł. Całkowity koszt projektu określono we wniosku na 14.200 zł, jednakże po zrealizowaniu zadania wydatki nieznacznie wzrosły i wyniosły 14.307,69 zł.

  W ramach projektu został przeprowadzony remont kuchni, w tym wykonano wylewkę posadzki. Ponadto wylewkę wykonano w pomieszczeniu przygotowywanym jako zaplecze kuchenne. Wykonanie posadzki i większość materiałów do przeprowadzenia remontu zakupiono ze środków dotacji. Natomiast niektóre materiały i wyposażenie zostały kupione ze środków gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Remiszew. Prace remontowe w kuchni zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców sołectwa przy znaczącym zaangażowaniu sołtysa Dariusza Michalaka i Remigiusza Ludwisiaka. Jedynie wylanie posadzki w kuchni i pomieszczeniu przeznaczonym na zaplecze kuchenne zostało zlecone zewnętrznej firmie.

  Należy jednak podkreślić, że kolejny raz mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i wykonali prace nieodpłatnie, zgodnie z umową dotacyjną i określonym w niej terminie.

  Dzięki zaangażowaniu sołtysa i mieszkańców Remiszewa świetlica wiejska staje się coraz bardziej nowoczesna i funkcjonalna.

  foto: gmina świetlica Zielęcice1

  Udostępnij