• Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania  Przebudowa drogi gminnej Buczek – Józefatów .Zadanie to zostanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Dróg  Samorządowych Przyznana przez Łódzki Urząd  Wojewódzki . Koszt  przewidzianych do wykonana robót na drodze o długości  1,97 km  wynosi około 1,63 mln zł. Realizowany projekt jest ważnym elementem w układzie drogowym gminy.

    W ramach przebudowy drogi na odcinku 1,32 km jezdnia zostanie wyremontowana i poszerzona do   5,3 m .

    Na odcinku  0,65 km przebiegającym od zjazdu  z drogi wojewódzkiej 443  warstwa asfaltu zostanie wzmocniona nakładką o  grubości do 4 cm,  wybudowane wyniesione przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa w pobliżu szkoły w Buczku, wyregulowane zostaną studnie kanalizacyjne i wodociągowe. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe  poziome drogi.

    Realizowana inwestycja będzie ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz czynnikiem podnoszącym atrakcyjność gospodarczą terenu. Ułatwi dojazd do pracy mieszkańców gminy Buczek oraz zapewni pośrednio dogodny dojazd do Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy w Buczku, kościoła czy apteki. Dzięki realizacji inwestycji zapewniony zostanie dogodny dojazd autobusów dowożących okoliczne dzieci do szkół  w Buczku . W przypadku ewentualnego zablokowania dróg wojewódzkich 483 lub 484 na skutek nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, wypadku,  katastrofy droga gminna   stanowić będzie dogodny objazd .Będzie również drogę ewakuacyjną w obszarze bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.  Będzie używana w tzw. sytuacjach awaryjnych.Zakończenie przebudowy planowane jest na 30 października 2019 r.

    Udostępnij