• Radni jednogłośnie przyznali absolutorium Gabrielowi Szkudlarkowi. Niektórzy nie mogli się nachwalić działań burmistrza.

   

  Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie z dwiema uwagami opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. Jedna z nich dotyczy Miejsko-Gminnego Centrum Pomocy Społecznej i przeznaczeniu ponad 6 tys. zł na zakup żywności w ramach akcji wydawania obiadów potrzebującym. Gmina dofinansowała akcję ze środków budżetu państwa. RIO uznało, że jest to naruszenie prawa i należy się zastanowić, czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jednym z czynników naruszenia jest przeznaczenie pieniędzy z dotacji inaczej niż w przeznaczeniu określonym przez udzielającego dotacji. Ponadto dofinansowano zbyt dużą ilość dodatkowych posiłków w przedszkolach, gdzie program przewidywał mniejszą ilość.

  Kolejna kwestia dotyczyła zakupu rękawic przez gminę Łask dla policji. Środki nie pochodziły z przeznaczonego do tego funduszu. Burmistrz uważa, że nie doszło tutaj do istotnego naruszenia prawa, a niektórzy radni uznali, że to nic nieznaczące uchybienia.

   

  Komisja rewizyjna spotykała się cztery razy i pozytywnie odnosi się do udzielenia absolutorium. Budżet wynosił ponad 107 mln zł i został wykonany w ponad 101%, co dało ponad 108 mln. Plan wydatków to ponad 115 mln zł, a wykonanie – 109 mln zł. Na inwestycje zaplanowano ponad 25 mln, co daje ponad 22% ogólnego budżetu. Zrealizowano zadania za ponad 23 mln zł. Budżet był najwyższy pod względem dochodów i wydatków. Dług to ponad 13 mln zł, co daje 480 zł na mieszkańca.

  Według Wojciecha Madaja to niewielka kwota: – Jako ciekawostkę dodam, że największy dług w Polsce wynosił ponad 18 tysięcy na mieszkańca. Ta gmina już nie istnieje. Taka, która istnieje, ma ponad 14 tysięcy na mieszkańca. Średnia wynosi ponad 960 złotych. My jesteśmy w połowie tej kwoty. Daje to obraz, że zadłużenie gminy jest niewielkie i możemy jeszcze szaleć i inwestować.

  Opinia komisji gospodarki, budżetu i finansów również była pozytywna. Wzrosły wpływy z dochodów podatkowych. Ponadto sukcesywnie wzrasta budżet gminy.

  – Jak zaczynałem swoją przygodę z samorządem w 2010 roku, to budżet wynosił 55 milionów. Teraz mamy 107. Odliczając nawet wpływy z 500 plus, to liczyłby ponad 90 milionów. To duży wzrost – powiedział radny Madej.

  Najważniejsze inwestycje to drogi, np. Przemysłowa, Łąkowa, Kopernika w Kolumnie, Orchów, Kopyść, Zielęcice, oraz wybudowanie żłobka gminnego. Dużo zainwestowano w komunikację miejską (nowe autobusy i rower miejski), rozarium  oraz inwestycję w MPWiK-u.

  – Chapeau bas, że udało się to zrobić w tak krótkim czasie i tak dobrze jakościowo – chwalił burmistrza Madaj.

   

  Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

  – Bardzo serdecznie dziękuję za tak wysoką ocenę naszej pracy. Dziękuję wszystkim urzędnikom za dobrą pracę – powiedział po głosowaniu Gabriel Szkudlarek.

  Udostępnij