Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| July 11, 2020

Scroll to top

Top

One Comment

Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Radni jednogłośnie przyznali absolutorium Gabrielowi Szkudlarkowi. Niektórzy nie mogli się nachwalić działań burmistrza.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie z dwiema uwagami opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. Jedna z nich dotyczy Miejsko-Gminnego Centrum Pomocy Społecznej i przeznaczeniu ponad 6 tys. zł na zakup żywności w ramach akcji wydawania obiadów potrzebującym. Gmina dofinansowała akcję ze środków budżetu państwa. RIO uznało, że jest to naruszenie prawa i należy się zastanowić, czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jednym z czynników naruszenia jest przeznaczenie pieniędzy z dotacji inaczej niż w przeznaczeniu określonym przez udzielającego dotacji. Ponadto dofinansowano zbyt dużą ilość dodatkowych posiłków w przedszkolach, gdzie program przewidywał mniejszą ilość.

Kolejna kwestia dotyczyła zakupu rękawic przez gminę Łask dla policji. Środki nie pochodziły z przeznaczonego do tego funduszu. Burmistrz uważa, że nie doszło tutaj do istotnego naruszenia prawa, a niektórzy radni uznali, że to nic nieznaczące uchybienia.

 

Komisja rewizyjna spotykała się cztery razy i pozytywnie odnosi się do udzielenia absolutorium. Budżet wynosił ponad 107 mln zł i został wykonany w ponad 101%, co dało ponad 108 mln. Plan wydatków to ponad 115 mln zł, a wykonanie – 109 mln zł. Na inwestycje zaplanowano ponad 25 mln, co daje ponad 22% ogólnego budżetu. Zrealizowano zadania za ponad 23 mln zł. Budżet był najwyższy pod względem dochodów i wydatków. Dług to ponad 13 mln zł, co daje 480 zł na mieszkańca.

Według Wojciecha Madaja to niewielka kwota: – Jako ciekawostkę dodam, że największy dług w Polsce wynosił ponad 18 tysięcy na mieszkańca. Ta gmina już nie istnieje. Taka, która istnieje, ma ponad 14 tysięcy na mieszkańca. Średnia wynosi ponad 960 złotych. My jesteśmy w połowie tej kwoty. Daje to obraz, że zadłużenie gminy jest niewielkie i możemy jeszcze szaleć i inwestować.

Opinia komisji gospodarki, budżetu i finansów również była pozytywna. Wzrosły wpływy z dochodów podatkowych. Ponadto sukcesywnie wzrasta budżet gminy.

– Jak zaczynałem swoją przygodę z samorządem w 2010 roku, to budżet wynosił 55 milionów. Teraz mamy 107. Odliczając nawet wpływy z 500 plus, to liczyłby ponad 90 milionów. To duży wzrost – powiedział radny Madej.

Najważniejsze inwestycje to drogi, np. Przemysłowa, Łąkowa, Kopernika w Kolumnie, Orchów, Kopyść, Zielęcice, oraz wybudowanie żłobka gminnego. Dużo zainwestowano w komunikację miejską (nowe autobusy i rower miejski), rozarium  oraz inwestycję w MPWiK-u.

– Chapeau bas, że udało się to zrobić w tak krótkim czasie i tak dobrze jakościowo – chwalił burmistrza Madaj.

 

Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

– Bardzo serdecznie dziękuję za tak wysoką ocenę naszej pracy. Dziękuję wszystkim urzędnikom za dobrą pracę – powiedział po głosowaniu Gabriel Szkudlarek.

Komentarze:

  1. Błażej

    Bardzo dobry Nurmiy, bardzo dużo inwestycji.

Wstaw komentarz