• Zarząd Powiatu Łaskiego podpisał umowę z wykonawcą remontu drogi powiatowej w Siedlcach. Postępowanie przetargowe na realizację tego zadania wygrała firma Włodan.

  Prace remontowe będą realizowane na czterystumetrowym odcinku drogi powiatowej nr 2306E Górki Grabińskie – Siedlce – Emilianów, od działki PKP w Siedlcach w kierunku Korczysk.

  Wykonawca w pierwszej kolejności oczyści istniejącą nawierzchnię drogi ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi jezdni. Następnie odtworzy w terenie oś istniejącej drogi i ułoży dwie warstwy asfaltowe (wyrównawczą i ścieralną). Utwardzone destruktem bitumicznym zostaną również pobocza. Na zakończenie wykonane zostanie odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz ustawione zostanie oznakowanie pionowe według zatwierdzonej organizacji ruchu.

  Umowa z wykonawcą została zawarta do końca września. Koszt wszystkich robót to blisko 170 tysięcy złotych.

  Wykonawca planuje rozpocząć prace budowlane na przełomie sierpnia i września. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu. Szczegółowe komunikaty będą publikowane na stronie www.lask.com.pl.

   

  Udostępnij