• Opublikowano już listę placówek, która znalazła się w sieci szpitali. System ma zabezpieczać dostęp do świadczeń w zakresach: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

    W sieci znalazła się również Centrum Dializa, która ma być szpitalem II stopnia. Jak podaje portal prawo medyczne, warunkami kwalifikacji do poziomu szpitali II stopnia jest udzielanie od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w ramach: szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć, profilu anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych). Udzielanie świadczeń w ramach co najmniej sześciu profili spośród określonych dla I i II stopnia łącznie, w tym co najmniej trzech spośród profili określonych dla II stopnia:  chirurgia dziecięca,  kardiologia,  neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, urologia.  Posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

     

     

    Udostępnij