• Młodzież z naszego powiatu stawia właśnie pierwszy krok, który ma przyczynić się do powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łaskiego. Są młodzi, zdolni, mają pomysły i chcą przedstawiać powiatowym radnym problemy młodzieży – taka jest grupa osób z terenu powiatu łaskiego, która w ostatnim czasie spotkała się ze Starostą Łaskim Teresą Wesołowską, a następnie z Wicestarostą Markiem Krawczykiem i zaapelowała o utworzenie młodzieżowej rady. Podczas spotkań młodzież otrzymała duże wsparcie w swoich poczynaniach ze strony Starostwa Powiatowego w Łasku. Wspólnie podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Powiatu Łaskiego. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do grupy inicjatywnej, której głównym celem będzie stworzenie projektów dokumentów programowych (statut, ordynacja wyborcza, itp.). Osoby z terenu powiatu łaskiego, zainteresowane pracą w grupie inicjatywnej mogą zgłaszać się za pośrednictwem maila radamlodziezowa.lask@gmail.com.

    Udostępnij