• 26 sierpnia 2016 r. od godziny 6.00 do godziny 22.00 na terenie garnizonu łódzkiego policjanci prowadzą działania „ Prędkość ”. Także na terenie powiatu łaskiego kierowcy mogą się spodziewać licznych kontroli ukierunkowanych przede wszystkim na przekraczanie dozwolonej prędkości na drogach.

    Działania policjantów mają na celu wyeliminowanie kierujących którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości, jak również uświadomienie wszystkim, jak poważne konsekwencje powoduje ignorowanie przepisów prawa. Apelujemy o trzeźwość, rozsądek i przestrzeganie przepisów na drodze. To właśnie prędkość jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierowców to szczególnie niebezpieczna i niestety nagminna forma zachowań. Większość kierujących pojazdami nie łączy faktu przekroczenia dopuszczalnej prędkości z natychmiastowym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W województwie łódzkim – podobnie jak na terenie całego kraju- przekroczenie dopuszczalnej prędkości rokrocznie jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. W wypadkach, gdzie przyczyną była nadmierna prędkość ginie największa liczba osób.

    Działania „Prędkość” ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa na drogach przez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Zmniejszenie zagrożenia związanego z prędkością to jedno z priorytetowych działań Policji.

    Udostępnij