• Image6 Image14

    W dniu 31 marca uroczyście zakończył się sezon 2014/2015 jedynej takiej w Lasku akcji „Pomocna dłoń”. W ciągu czterech miesięcy 80 -100 osób dziennie korzystało z ciepłego posiłku serwowanego w budynku OSP w Lasku. Mieszkańcy z Kolumny, dzięki p. Szafrańskiemu, dyrektorowi MZK w Lasku otrzymywali na dojazd bilety miesięczne. Komitet „Akcji pomocna dłoń” to ludzie działający bezinteresownie: dwoje radnych p. Elżbieta Rytwinska, oraz Piotr Kościan służący codziennie swoim prywatnym samochodem, p. Marek Łukawski dobry duch całego przedsięwzięcia, pełniący role księgowego, zaopatrzeniowca i wiele innych funkcji związanych z działalnością, ksiądz Jarosław Wojtal z Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Lasku, który użyczył konta na które darczyńcy mogą przesyłać pieniądze. Posiłki w tym sezonie przygotowywane były przez p. Alinę Madalińska i Arka Kulawieckiego, a w dniu dzisiejszym wszyscy otrzymali paczki świąteczne. Witał i żegnał do następnego sezonu dzisiejszych gości p .senator Andrzej Owczarek pomysłodawca „Akcji pomocna dłoń”, który od 14 lat pozyskuje niemałe pieniądze na działalność. Wszystkim tym, dzięki którym „Akcja” może istnieć, składamy serdeczne podziękowania – wolontariuszka „ Akcji ” Janina Sobczyk

    Udostępnij