• Awansującemu do Ministerstwa Skarbu staroście  Cezaremu Gabryjączykowi wygaśnie mandat radnego powiatowego. Obejmie go 48 – letnia Halina Wawrzyniak – Licha, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku – Kolumnie.

    Udostępnij