• Najwięcej seniorów mieszka w województwach łódzkim i świętokrzyskim – tam osoby powyżej 65 lat stanowią 16 proc. ogółu mieszkańców. Najmniej w woj. warmińsko-mazurskim, niecałe 13 proc. ogółu.
    Z najnowszej analizy GUS wynika, że udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności Polski zwiększył się od początku lat 90. w każdym z województw. W 2013 r. wśród osób w wieku 65 lat najkrótszy okres życia mieli przed sobą mężczyźni w województwie łódzkim i warmińsko-mazurskim – średnio 14,7 lat (najwyższy na Podkarpaciu – 16,2 lat). Przeciętna długość dalszego życia kobiet była najniższa w woj. łódzkim, śląskim i wielkopolskim – 19,2 lat, a najdłuższa w woj. podlaskim – 20,5 lat.
    W latach 2014-2020 i po 2035r. GUS prognozuje znaczący przyrost ludności starszej niż 65 lat w miastach województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

    Udostępnij