• Sprostowanie

   „W reakcji na nieprawdziwe informacje zamieszczone w artykule „Czyżakowa
   wyrzucona z PiS-u” z nr. 43 „Mojego Łasku”, zmuszeni jesteśmy do ich
   sprostowania. W szczególności nieprawdą jest informacja przekazana przez
   Krzysztofa Ciebiady o wykluczeniu ze struktur Prawa i Sprawiedliwości
   wymienionych w artykule osób. Krzysztof Ciebiada bezprawnie przypisuje sobie
   uprawnienia Komitetu Politycznego oraz Prezesa PiS – Jarosława Kaczyńskiego.
  Zgodnie ze statutem partii, to wyłącznie Komitet Polityczny na wniosek Prezesa
   Jarosława Kaczyńskiego posiada takie kompetencje.

  To właśnie szkodliwe działania K. Ciebiady, członka struktur pabianickich
  PiS, przyczyniły się do tego, że nasz Zarząd, po konsultacjach i pod wpływem
   długoletnich współtwórców łaskiego PiS, podjął decyzję o starcie do wyborów
   samorządowych z komitetu niezależnego. Nasza decyzja to protest przeciwko
   łamaniu przez Krzysztofa Ciebiadę uchwały Zarządu Okręgu, podjętej na skutek
   decyzji Pezesa PiS, z dnia 19.11.2007 r., zgodnie z którą Michał Włodarczyk –
  dzisiejszy kandydat na wójta gminy Widawa i do rady powiatu w Łasku – został
   usunięty ze struktur PiS. Było to skutkiem podpisania przez Michała
  Włodarczyka, bez zgody Zarządu, koalicji z SLD i PSL. Ceną była funkcja
   wicestarosty dla M. Włodarczyka. Obecnie z list łaskiego PiS startują między
   innymi osoby, które przez lata nie wspomagały ani nie współpracowały z łaskimi
  strukturami ale aktywnie zwalczały nasze działania. Na listach PiS jest 3
   dotychczasowych członków naszej partii na 36 startujących do powiatu i 2 na 21
  startujących do rady miejskiej.

   Nasza decyzja była podyktowana tym, że nie chcemy uwiarygadniać swoją
   obecnością wyżej wymienionych kandydatur. Równocześnie, nie chcemy też
  rezygnować z udziału w życiu naszego regionu. W związku z tym postanowiliśmy
   kandydować z listy komitetu bezpartyjnego. Jest to paradoksalnie, jedyna
   możliwość aby zachować wpływ na losy naszego regionu i działać dla dobra
   mieszkańców.
   

                   w imieniu Zarządu K.T. PiS w powiecie łaskim
   
                   sekretarz – Jacek Gerwatowski”

  Udostępnij