• Starostwo ogłosiło konkurs na nowego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku. Dotychczasowy szef PUP Jacek Pałuszyński po 46 latach pracy odchodzi na emeryturę. 
    70-letni Jacek Pałuszyński przestanie szefować PUP-owi wraz z końcem października. Jako dyrektor pracował tam od 1968 roku. Gdy obejmował stanowisko dyrektorskie, miał zaledwie 24 lata. Pałuszyński zapowiada, że teraz więcej czasu będzie spędzał m.in. na rybach czy na działce, zajęć mu nie brakuje. Czy zdecyduje się ponownie startować na radnego?
    – Chęć mam, wkrótce jakąś decyzję podejmę – powiedział.
    Według ogłoszenia na BIP-ie starostwa chętni na zostanie dyrektorem PUP mogą składać oferty do 13 października. Wymagania niezbędne to m.in. Wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy w w publicznych służbach zatrudnienia i co najmniej 5-letni w innych instytucjach rynku pracy. Wymagania dodatkowe to: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, bardzo dobra znajomość m.in. podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy itp., ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pomocy publicznej, Funduszy Unii Europejskiej, kontroli zarządczej, umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzkim czy odporność na stres.

    Udostępnij