• Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk będzie moderatorem panelu „Restrukturyzacja szpitali powiatowych” podczas XXIV Międzynarodowego Forum Ekonomicznego i VIII Forum Regionów.

  W trakcie godzinnej dyskusji uczestnicy panelu będą prowadzili dyskusję nad tezą: Restrukturyzacja szpitali powiatowych to w ich obecnej sytuacji konieczność. Czy powiaty są jeszcze w stanie same dokonać zmian tak, by uratować szpitale, czy też jedynym rozwiązaniem jest ich prywatyzacja? Czy nie rodzi to zagrożenia podziału pacjentów na lepszych i gorszych? Jaką role w procesie powinien pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia?

  Zaproszenie do moderowania tak ważnego dla samorządowców panelu to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie, że to czego dokonaliśmy w powiecie łaskim zostało dostrzeżone jako przykład godny do naśladowania. Ponieważ działania uratowały szpital w naszym powiecie – mówi Cezary Gabryjączyk.

  Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój to największa konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej. Co roku na Forum, które organizowane jest na początku września, przyjeżdża ponad 2500 gości – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego – oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki.

  Oprócz Starosty Cezarego Gabryjączyka w panelu udział wezmą również:

  • Radoslav Čuha, Wiceprzewodniczący, Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego, Słowacja
  • Tomasz Watros, Burmistrz, Gmina Skwierzyna, Polska
  • Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek, Sejm RP, Polska
  • Józef Grabowski, Dyrektor Naczelny, Zespół Opieki Zdrowotnej, Polska
  • Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, Polska

  Udostępnij