• Państwowa Komisja wyborcza ustaliła nowe, wyższe stawki diet przysługującym członkom komisji wyborczych, którzy będą obsługiwali wybory samorządowe.
    Przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości 650 zł, zastępcom przewodniczących – 600 zł, a dla członków – 550 zł. W przypadku obwodowych komisji wyborczych dieta przewodniczącego wynosi 380 zł, zastępców – 330 zł, a członków komisji – 300 zł. Członkom obwodowych komisji wyborczych zryczałtowana dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników. Jeśli przeprowadzane będzie głosowanie ponowne, dieta wyniesie połowę wymienionej wysokości. Oprócz diet członkom komisji, w związku z udziałem w jej pracach, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów oraz przejazdu publicznymi środkami lokomocji. Pieniądze na wypłatę należności pochodzą z budżetu państwa. Uchwała dostępna jest na stronie PKW.

    Udostępnij