• W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku nadal trwa rekrutacja do projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Osoby bezrobotne, nie uczące się będące w wieku 18–25 lat, zamieszkałe również na obszarach wiejskich powiatu łaskiego zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą zgłaszać swoje kandydatury. Rekrutacja trwa do końca sierpnia br. Liczba miejsc w projekcie ograniczona jest do 15 osób.
    Udział w projekcie daje możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych oraz odbycia półrocznego stażu u pracodawców. Oprócz nauki zawodu zagwarantowane są szkolenia w zakresie umiejętności komputerowych, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz nauka aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy będą mogli korzystać
    z dodatkowego wsparcia, czyli bezpłatnego wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia.
    Wszystkich chętnych zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku, który mieści się na ul. 3 Maja 33 B. Więcej informacji również pod nr telefonu: 669-232-669 lub adresem email: a.stachowiak@lodz.ohp.pl .

    Udostępnij