• Blisko 50 osób 11 maja br. wzięło udział w spotkaniu dotyczącym środków zewnętrznych na modernizację rolnictwa i inicjatywy lokalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

  Pierwszym prelegentem był Dariusz Klimczak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego i jeden z inicjatorów spotkania, który przedstawił słuchaczom możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla stowarzyszeń, klubów sportowych, jednostek OSP i innych organizacji pozarządowych.

  – Przedstawiłem różne warianty pozyskiwania środków w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych m.in. przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej, jak i Urząd Marszałkowski. Wspominając jednocześnie o równie ważnych, z punktu widzenia mieszkańca naszego województwa: stypendiach naukowych i artystycznych oraz Wojewódzkiej Karcie Dużej Rodziny – tłumaczy Klimczak.

  Kwestie związane z modernizacją rolnictwa omówili natomiast Włodzimierz Wojtaszek  dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Bronisław Węglewski wójt gminy Buczek i Delegat KRIR do Copa-Cogeca.

  – Każdy z prelegentów miał na początek od 10 do 15 minut na zaprezentowanie podstawowych informacji. Po trzech ciekawych wystąpieniach, głos oddaliśmy słuchaczom, którzy poprzez pytania uzupełniające mogli pogłębić wiedzę w kwestiach najbardziej ich interesujących – tłumaczy Dariusz Cieślak, radny Rady Gminy Sędziejowice, który tego dnia wcielił się w rolę moderatora dyskusji.

  Inicjatorami spotkania byli Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak oraz Radny Powiatowy Izby Rolniczej Marek Krawczyk. Organizacją natomiast zajęły się: Zarząd Gminny PSL w Sędziejowicach oraz Zarząd Powiatowy FML w Łasku.

  Oprócz mieszkańców, na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli również goście, wśród których swoją obecność zaznaczyli m.in.: Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Tomasz Fraszka, Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego Teresa Wesołowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku Marian Przybylski, Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Wacław Ułański, Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wodzierady Andrzej Gil.

  Udostępnij