• Dopalacze, narkotyki, wyroby tytoniowe oraz inne używki, to poważne zagrożenie dla młodzieży. Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku, spotkała się z policjantem zajmującym się działaniami profilaktycznymi.

    Niebezpieczeństwo zażywania tak zwanych dopalaczy wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu, sprzedawane w postaci tabletek, proszków, mieszanin ziół, w postaci suszu, kadzidełek, naklejek tzw. „tatuaży”, opakowane w kolorowe, atrakcyjnie wyglądające papierki, nadające im „niewinny” wygląd. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. 

    23 lutego 2024 roku, policjant zajmujący się działaniami profilaktycznymi, spotkał się z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku. Omówił z uczniami zagadnienia destrukcyjnego wpływu na młodego człowieka narkotyków, dopalaczy, e-papierosów, napojów energetycznych, wyrobów tytoniowych lub innych środków odurzających. Profilaktyk wyjaśnił również młodzieży zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich tak, by nie było wątpliwości, że każdy młody człowiek odpowiada za swojej czyny. 

    sierż. szt. Bartłomiej Kozłowski

    Udostępnij