• Gmina Łask zaprasza Mieszkańców do składania wniosków o zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.
   

  Wnioski o zakup węgla składa się oddzielnie na każdy z dwóch okresów:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • od dnia 01 stycznia 2023 r.

  Wnioski na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie można składać od dnia 9 listopada 2022 r.
   

  1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (Biuro Obsługi Interesanta) w godzinach pracy urzędu lub
  2. Elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miejskiego w Łasku za pomocą usługi
   „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
    

  Wniosek do pobrania oraz instrukcja zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łasku  
  link: 

  Sprzedaż Węgla – Urząd Miejski w Łasku (lask.pl)

  O terminie składania wniosków na drugi okres, tj. od dnia 01 stycznia 2023 r. poinformujemy w odpowiednim czasie. 

  źródło:lask.pl

  Udostępnij