• Od kwietnia wniosek o wydanie zaświadczenia A1 składa się do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wnioski papierowe nie będą przyjmowane.

  A1 to zaświadczenie potwierdzające, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego osoba uprawniona będzie podlegać np. oddelegowana do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jako pracownik najemny lub prowadzący pozarolniczą działalność, marynarz czy urzędnik służby cywilnej. A1 poświadcza również, że osoba taka nie jest zobowiązana do opłacania składek w innym państwie członkowskim. 

  Polska jest krajem wyróżniającym się na tle państw unijnych bardzo dużą liczbą delegowanych pracowników. Wydajemy najwięcej A1 w całej Europie. Głównym państwem, dla którego wydawana jest największa liczba zaświadczeń są Niemcy, potem Francja – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał w 2021 roku ponad 676,7 tys. zaświadczeń A1. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2020 o 9,56 proc., kiedy wydano ponad 617,7 tys. zaświadczeń A1.

  Elektroniczny wniosek o wydanie A1 na PUE jest składany za pomocą specjalnie przygotowanego kreatora. Prowadzi on użytkownika krok po kroku, zapewniając wprowadzenie danych i oświadczeń adekwatnych do sprawy danego wnioskodawcy – wyjaśnia Kiełczyńska. –  W ten sposób technika wspiera poprawne wypełnienie wniosku, zmniejsza liczbę błędów i tym samym przyspiesza załatwienie sprawy w ZUS – dodaje.

  Wydruk zaświadczenia A1 stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w dokumencie wystawionym w postaci elektronicznej przez ZUS i jest dokumentem urzędowym w rozumieniu polskich przepisów. Wydruk jest wówczas dowodem w procedurach prawnych.

  Na stronie internetowej www.zus.pl można zweryfikować autentyczność zaświadczenia A1. Do formularza elektronicznego należy wprowadzić określone informacje z tego zaświadczenia, a w odpowiedzi walidator poinformuje o ważności dokumentu.

  W ten sposób zagraniczna instytucja zabezpieczenia społecznego, zagraniczny pracodawca lub inny podmiot mogą sprawdzić ważność przedłożonego dokumentu i jego prawdziwość.

  Znowelizowane przepisy ustawowe oraz wdrożone na ich podstawie środki mają na celu usprawnienie procesu ubiegania się i wydawania zaświadczeń A1.

  Udostępnij