• Z licznej grupy organizacji społecznych działających na terenie gminy Łask tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 2022 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:

  1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, Ostrów ul. Dworska 2, 98–100 Łask, nr KRS 0000178398
  2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98–100 Łask, nr KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 2021 r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 
  3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98–100 Łask, nr KRS 0000198329
  4. Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98–100 Łask, nr KRS 0000346625
  5. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, nr KRS 0000321325
  6. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98–100 Łask, nr KRS 0000344864
  7. Klub Strzelecki „KRUK” Łask, ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask, nr KRS 0000178398

  Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.   

  Udostępnij