• Województwo Łódzkie ogłosiło pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

    Suma środków do rozdysponowania w konkursie to 500.000 zł, a maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 35.000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania).

    Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl. Nabór trwa do 26 stycznia do północy. Do 2 lutego do godz. 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest do 22 kwietnia, a w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia należy zrealizować dofinansowane zadania.

    Konkurs ma na celu wzbogacanie oferty kulturalnej oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone trójce patronów roku 2022 (Marii Konopnickiej, Józefowi Mackiewiczowi i Józefowi Wybickiemu).

    Więcej informacji: https://bit.ly/3EHxdri

    Udostępnij