• 1 października 2021 r. Policja rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pn. „Świeć Przykładem”. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

  Jesienią i zimą, dzień jest krótszy, a warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu. Piesi na drogach stają się słabo widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Na nieoświetlonej drodze pieszy, który ma na sobie ubrania w ciemnych kolorach jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

  Bycie bezpiecznym równa się też bycie widocznym!

  Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

  Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

  ***

  1. Noś odblaski – nie gadżety!

  Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask. 

  2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!

  Sprawdź czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.

  3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!

  Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.

  4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!

  Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.

  5. Myśl i żyj!

  Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.

  Idąc poboczem lub jezdnią idź lewą stroną drogi.

  Zachowaj szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię.

  (BRD KGP)

  Komunikaty z województw na temat akcji „Świeć przykładem”:

  • KWP w Katowicach:

  – „Świeć Przykładem” i bądź mistrzem jak Dawid Tomala ►

  • KWP w Bydgoszczy:

  – Spot „ODBLASKI TO ŻYCIE” – w ramach akcji „Świeć przykładem” i „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” ►

  Udostępnij