Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 28, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej – szansa na dofinansowanie -

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej – szansa na dofinansowanie

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” już zakończony, trwa analiza wniosku o płatność końcową. Efekty rzeczowe projektu zostały już wykonane, ekologiczne również z wyjątkiem wykazania efektu przyłączeń do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Od Państwa przyłączeń zależy finalne rozliczenie otrzymanej z Unii Europejskiej rekordowej dotacji w gminie Łask, która wyniosła prawie 34,7 mln PLN.

O naszej promocji nieodpłatnego wykonania przez MPWIK dokumentacji na instalację przyłączeniową (gdy przykanalik doprowadzony jest do granicy nieruchomości) pisaliśmy już wielokrotnie – promocja trwa do końca lutego 2021.

Na stronach WFOŚiGW w Łodzi pojawił się nabór wniosków na dofinansowanie budowy instalacji przyłączeniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Czy są Państwo zainteresowani? Jeżeli tak to prosimy o wstępne zgłoszenia na adres tech@mpwik-lask.pl. (imię i nazwisko oraz nr geodezyjny działki). Po rozeznaniu ilości chętnych razem z gminą Łask rozważymy złożenie wniosku do WFOŚIGW w Łodzi.

Więcej informacji wkrótce.

Nie czekaj. Zwolnij wóz asenizacyjny i przyłącz się do kanalizacji sanitarnej.

 

MPWiK w Łask

 

144102508_3762907423747334_5499205567699237767_o

źródło: lask.pl

Wstaw komentarz