Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 28, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 -

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Dnia 29 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1775, ze zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Pan Gabriel Szkudlarek – Gminny Komisarz Spisowy w Łasku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  od 1 lutego 2021 r.  do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
     

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.docx

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021.docx

Formularz do pobrania – oferta kandydata.docx

 

plakat o naborze

 

źródło:lask.pl

Wstaw komentarz