• Wiceburmistrz gminy Łask zmarła dziś rano. Miała 64-lata.

    Janina Kosman z samorządem łaskim związana była od kilkunastu lat, gdzie pełniła funkcję wiceburmistrza. Na emeryturę odeszła w 2018 roku.

     Była inicjatorką festiwalu róż, corocznej imprezy kulturalnej połączonej z wykładami o królowej kwiatów.

    Zaangażowana w sprawy rewitalizacji gminy Łask. Trzymała pieczę nad dużym projektem, walcząc o fundusze unijne. Niestety, ze względu na zbyt niski wkład środków zewnętrznych, radni podjęli decyzję o nie przystąpieniu do niego.

    foto: UM

    Udostępnij