• Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku przystąpiła do projektu: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” – realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  „Larix”  im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizując  projekt:  „Niewidomi czytają słuchając” nasza placówka otrzymała pakiet 195 cyfrowych książek mówionych nagranych w zabezpieczonym formacie Czytaka. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia czytelnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Biblioteka posiada obecnie: Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia. Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

    Udostępnij