• Cezary Gabryjączyk inwestuje w nieruchomości i zarabia sporą kasę na ich wynajmie. Dzięki temu ma ćwierć miliona oszczędności.  Majątek Dariusza Polaka opiewa na kwotę kilku milionów. Są jednak radni, którzy toną w długach lub nie mają nawet własnego mieszkania. Komu jak się powodzi. Ujawniamy majątki radnych powiatowych.

   

  Teresa Wesołowska,

  starosta powiatu łaskiego

   

  Razem z mężem uzbierała 10 tys. zł oszczędności. We wspólności małżeńskiej posiada dom o powierzchni 110 m kw. o wartości 300 tys. zł oraz mieszkanie (45 m kw.) o wartości 165 tys. zł. Starosta posiada jeszcze działkę o powierzchni 786 m kw. o wartości 24 tys. zł oraz dwa budynki gospodarcze (20 i 25 m kw.) o wartości 30 tys. zł. Za swoją pracę Wesołowska w 2016 roku otrzymała wynagrodzenie w wysokości 147.544 zł (12.295 zł miesięcznie). Za wynajem mieszkania otrzymała 10.200 zł (850 zł miesięcznie). Z odszkodowania uzyskała 2,5 tys. zł. Starosta ma również kredyty. W 2006 roku zaciągnęła kredyt hipoteczny na budowę domu w wysokości 200 tys. zł. Na koniec grudnia 2017 do spłaty zostało jej 112.458,65 zł. W 2015 roku starosta wzięła kredyt na kupno mieszkania w wysokości 148.500 zł. Na koniec 2017r. pozostało jej 121.546,12 zł. Zaciągnęła także pożyczkę z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w wysokości 15 tys. zł. Na koniec grudnia 2017 roku zostało jej 3 tys.zł.

   

  Marek Krawczyk,

  wicestarosta

   

  Z żoną posiada 90.015 zł oszczędności. Na indywidualnym koncie emerytalnym ma 19.027 zł. Razem z żoną posiada dom o powierzchni 200 m kw. o wartości 300 tys. zł. We współwłasności małżeńskiej posiada działkę o powierzchni 800 m kw. o wartości 20 tys. zł. Wicestarosta ze stosunku pracy zarobił 110.743,68 zł (9228,64 zł miesięcznie). Krawczyk jeździ oplem zafirą z 2005 roku. Posiada również kredyty. Na 31 grudnia 2017 roku do spłaty miał 6707 CHF, co stanowi 23.876 zł kredytu zaciągniętego na budowę domu w wysokości 21.400 CHF (89.024 zł), 2740 CHF, co stanowi 9754 zł z kredytu zaciągniętego na zakup działki i remont domu w wysokości 11.750 CHF, co stanowi 48.880 zł.

   

  Marek Aulak,

  przewodniczący Rady Powiatu

   

  Ma 20 tys. zł oszczędności. We współwłasności małżeńskiej ma domy o powierzchni 120 m kw. o wartości 300 tys. zł oraz 70 m kw. o wartości 130 tys. zł. Razem z żoną posiada także gospodarstwo rolne o powierzchni 0,47 ha i wartości 30 tys. zł oraz ziemię o powierzchni 1,14 ha o wartości 50 tys. razem z budynkami gospodarczymi. Prowadząc własną działalność gospodarczą – pozaszkolne formy edukacji – osiągnął przychód 40.550,00 zł, co daje dochód 2508,50 zł. Jako nauczyciel w I LO w Łasku zarobił 60.582,43 zł (5048 zł miesięcznie). Jego dieta radnego wyniosła 22.200 zł (1833 zł miesięcznie). Z ARiMR otrzymał 1010,40 zł. Jego pozostałe dochody to 787,47 zł oraz 577,61 zł. Przewodniczący posiada jeepa compass z 2007 roku o wartości 27 tys. zł. Ma również kredyty. Jeden hipoteczny na budowę domu – do spłaty 84,5 tys. zł oraz drugi konsumpcyjny. Do spłacenia pozostało mu jeszcze 15 tys. zł.

   

  Grzegorz Dębkowski

   

  Razem z żoną zaoszczędził 30 tys. zł. Małżeństwo ma również dom o powierzchni 116,8 m kw. o wartości 250 tys. zł. W majątku odrębnym posiada dom o powierzchni 60 m kw. o wartości 154 tys. zł. Radny ma również gospodarstwo o powierzchni 5,33 ha o wartości 126 tys. zł, a w nim budynek gospodarczy o powierzchni 105 m kw. i wartości 10 tys. zł, drugi budynek o powierzchni 141 m kw. o wartości 60 tys. zł oraz trzeci o powierzchni 50 m kw. o wartości 27 tys. zł. Radny posiada także kawałek lasu o powierzchni 0,61 ha i wartości 16 tys. zł. W 2017 roku jego wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosiło 93.114,43 zł (7759,53 zł miesięcznie). Jako radny zarobił 12.600 zł (1050 zł). Jeździ toyotą prius plus o wartości 50 tys. zł. Zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 56.986,46 CHF (140 tys. zł). Do spłaty pozostało mu 39.455,48 CHF, co daje 141.601,63 zł.

   

  Cezary Gabryjączyk

   

  Razem z żoną posiada 250 tys. zł oszczędności. Małżeństwo posiada dom o powierzchni 240 m kw. o wartości 350 tys. zł. Gabryjączyk jest właścicielem aż pięciu mieszkań. Największe o powierzchni 800 m kw. jest warte 345 tys. zł (współwłasność małżeńska), drugie o powierzchni 54 m kw. jest warte 115 tys. zł (majątek odrębny), trzecie – 129,07 m kw. jest warte 191.690 zł (współwłasność małżeńska), czwarte – 44,72 m kw. o wartości 89.440 zł (współwłasność małżeńska) i piąte o powierzchni 57,84 m kw. o wartości 75.769,93 zł (współwłasność małżeńska). Gabryjączykowie mają również gospodarstwo rolno-ogrodnicze razem z domem mieszkalnym i halą o powierzchni 14,56 ha o wartości 313 tys. zł. Z tego tytułu radny osiągnął dochód w wysokości 6638,03 zł (3638,03 zł dopłata ARiMR). Radny posiada także sporo gruntów. W jego majątku jest działka mieszkalno-usługowa o powierzchni 900 m kw. o wartości 45 tys. zł, działka mieszkalno-usługowa o powierzchni 1240 m kw. o wartości 55 tys. zł, działka o powierzchni 300 m kw. o wartości 10 tys. zł. Dochód radnego ze stosunku pracy w 2017 roku wynosił 81.769,74 zł, co daje 6814,14 zł miesięcznie (współwłasność małżeńska). Z wynajmu lokali małżeństwo zarobiło 111.414,97 zł (9284,58 zł miesięcznie). Jako radny zarobił 20.658,22 zł (1721,51 zł miesięcznie). Małżeństwo posiada volvo s-80 z 2009 roku o wartości 40 tys. zł oraz peugeota 208 z 2008 roku o wartości 10 tys. zł. W 2004 roku zaciągnął kredyt na dokończenie budowy domu w wysokości 130 tys. zł. Na koniec grudnia 2017 roku do spłaty pozostało nieco ponad 49 tys.zł. W 2006 roku na zakup nieruchomości zaciągnął kredyt w wysokości 270 tys. zł. Do spłaty pozostało mu ponad 97 tys. zł. Kredyty zaciągnięte zostały solidarnie z małżonką.

   

  Jerzy Gawlik,

  wiceprzewodniczący Rady Powiatu

   

  Ma 86 tys. zł oszczędności. Nie ma natomiast żadnego domu i mieszkania. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 2,86 ha o wartości 45 tys. zł, na którym uprawiane są zboża. Prowadząc prywatny punkt weterynaryjny, osiągnął przychód w wysokości 99.247,05 zł, co daje dochód w wysokości 50.017,28 zł (4168,10 zł miesięcznie). Jako radny zarobił 15.340 zł (1278,33 zł miesięcznie). Z prelekcji na Politechnice Łódzkiej otrzymał 600 zł. Jeździ subaru forester z 2005 roku. Nie ma żadnych kredytów.

   

  Barbara Gawor

   

  Ma ponad 25 tys. zł oszczędności. Razem z synami jest właścicielką domu o powierzchni 90 m kw. o wartości 130 tys. zł. Również z synem prowadzi gospodarstwo rolne (razem z budynkiem gospodarczym) o powierzchni 2,18 ha i wartości 20 tys. zł. Z tego tytułu osiągnęła ponad 500 zł dochodu. Jako dyrektor ZSO w Sędziejowicach zarabia 86.640,66 zł (7220 zł miesięcznie). Jako radna otrzymała dietę w wysokości 12.495 zł (1041,25 zł). Kobieta nie ma auta o wartości powyżej 10 tys. zł. Posiada natomiast kredyty. Na remont zaciągnęła 10 tys. zł pożyczki. Do spłaty na 31 grudnia 2017 roku zostało jej 840 zł.

   

  Sylwester Gawron

   

  Posiada 56 tys. zł oszczędności. Nie ma domu ani mieszkania. Ma natomiast gospodarstwo rolne o powierzchni 0,88 ha o wartości 20 tys. zł. W 2017 roku z ZUS-u otrzymał 39.343 zł (3278 zł miesięcznie). Jego zarobek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku wynosił 6425 zł. Dieta radnego to 8775  zł (731 zł). Gawron nie ma żadnego samochodu powyżej 10 tys. zł, ale nie ma również kredytów.

   

  Józef Karpiński

   

  20.988,98 zł to jego oszczędności. Razem z żoną ma mieszkanie o powierzchni ponad 51 m kw. o wartości 80 tys. zł. Jako specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarobił 37.039,20 zł (3086,6 zł miesięcznie). Otrzymał odprawę emerytalną w wysokości ponad 16 tys. zł. Z diety radnego uzyskał 9 tys. zł (750 zł miesięcznie). Jego emerytura to 15.742,47 Nie posiada żadnego samochodu o wartości ponad 10 tys. zł. Radny zaciągnął pożyczkę w wysokości 12.602,85 zł. Do spłaty zostało mu 7901,25 zł.

   

  Katarzyna Renata Wróbel

   

  Radna nie posiada oszczędności. Razem z mężem mieszka w domu o powierzchni ponad 108 m kw. o wartości 350 tys. zł. Ma grunty o powierzchni 3,19 ha o wartości 50 tys. zł. W 2017 roku otrzymała wynagrodzenie za pracę w wysokości 44.442,61 zł (3703 zł miesięcznie). Jako radna zarobiła 12 tys. zł (tysiąc zł miesięcznie). Z dopłat bezpośrednich otrzymała 3009,39 zł. Nie posiada żadnego samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł. Razem z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny w wysokości 45 tys. zł na budowę domu. Na koniec 2017 roku do spłaty pozostało jej 23 tys. zł.  

   

  Marek Jan Krawczyk

   

  Razem z żoną zgromadził 3900 zł. W majątku odrębnym posiada dom o powierzchni 90 m kw. o wartości 97 tys. zł oraz dom o powierzchni 70 m kw. o wartości 25 tys. zł. Radny prowadzi gospodarstwo o powierzchni 18,98 ha o wartości 389 tys. zł (razem z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi). Z tego tytułu uzyskał ponad 33 tys. zł przychodu, co dało mu ponad 9 tys. zł dochodu, Jako radny powiatu zarobił 18 tys. zł (1500 zł miesięcznie). Krawczyk jeździ mercedesem vito z 2000 roku (współwłasność małżeńska) oraz toyotą avensis z 2001 roku (majątek odrębny). Nie ma żadnych kredytów.

   

  Robert Jan Majczyk,

  wiceprzewodniczący Rady Powiatu

   

  Ma 10 tys. zł oszczędności. Razem z żoną ma dom o powierzchni 110 m kw. o wartości 150 tys. zł. Małżeństwo posiada również budynek gospodarczy o powierzchni 70 m kw. o wartości 20 tys. zł, garaż o powierzchni 50 m kw. o wartości 5 tys. zł, działkę o powierzchni 0,29 ha o wartości 40 tys. zł oraz trzy działki leśne o powierzchni 1,5 ha o wartości 30 tys. zł. W 2017 roku ze stosunku pracy zarobił 56.771, 05 zł (4730,92 zł miesięcznie), z pracy na umowę zlecenie 3600 zł, z ZFŚS – 2705,66 zł, z diety radnego 15.600 zł (1300 zł miesięcznie). Jego żona zarobiła 28.195,84 zł, a z innych źródeł (zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, świadczenia zdrowotne) 1715,75 zł. Radny jeździ renault scenic z 2003 roku. Zaciągnął kredyt na rozbudowę domu w wysokości 50 tys. zł. Na koniec 2017 roku do spłaty pozostało mu 8900 zł. Na remont domu zaciągnął również kredyt w wysokości 10 tys. zł. Do spłaty pozostało 1225 zł.

   

  Stanisław Manias

   

  Ma 105 tys. zł. Radny nie posiada domu ani mieszkania. Jego emerytura w 2017 roku wynosiła 41.938,40 zł (3494,86 zł miesięcznie). Jako radny zarobił 17850  zł (1487,5 zł). Jeździ toyotą yaris z 2014 roku. Nie ma żadnych kredytów.

   

  Krzysztof Nowakowski

   

  Nie posiada żadnych oszczędności. Ma dom o powierzchni 200 m kw. o wartości 350 tys. zł. Razem z żoną posiada gospodarstwo o powierzchni 0,95 ha. W majątku odrębnym ma gospodarstwo o powierzchni 3,04 ha. Łączna wartość majątku razem z budynkiem gospodarczym o powierzchni 150 m kw. wynosi 430 tys. zł. Od 2009 roku jest członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku. Z tego tytułu w 2017 roku osiągnął dochód w wysokości 14.397,55 zł. Jako naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i zarządu dróg zarobił 85.638,96 zł (7136,58 zł). Jako radny uzyskał dochód w wysokości 13.200 zł ( niecałe 1100 zł miesięcznie). Małżeństwo Nowakowskich posiada volvo s-80 z 2001 roku. Na remont domu radny zaciągnął kredyt w wysokości 15.625,00 zł. Na koniec 2017 roku do spłaty pozostało mu 11.704,00 zł. Od gminy Łask uzyskał pożyczkę w wysokości 18 tys. zł na instalacje fotowoltaiczną. Do spłaty na koniec roku zostało mu ponad 16 tys. zł.

   

  Dariusz Polak

   

  Razem z żoną zgromadził 120 tys. zł. Małżeństwo posiada dom o powierzchni 250 m kw. o wartości 400 tys. zł oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 92 ha o wartości 5 mln zł (razem z budynkami gospodarczymi). Z tego tytułu w 2017 roku radny uzyskał przychód w wysokości 250 tys. zł, co daje dochód 50 tys. zł. Z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa otrzymał 100 tys. zł. Za zwrot akcyzy uzyskał 10 tys. zł. Dieta radnego dała mu dochód w wysokości 18 tys. zł (1500 zł miesięcznie). Polak posiada volkswagena cc z 2013 roku o wartości 60 tys. zł, toyotę avensis o wartości 20 tys. zł oraz ciągniki i maszyny rolnicze o wartości ponad 1,4 mln zł.

   

  Barbara Potasiak

   

  Razem z mężem zgromadziła 32,5 tys. zł oszczędności. Małżeństwo posiada mieszkanie o powierzchni 46,31 m kw. o wartości 180 tys. zł, a także gospodarstwo bez zabudowy o powierzchni 1,22 ha o wartości 18.800 zł (grunty orne i las). Radna w 2017 roku otrzymała 28.336,14 zł emerytury (2361,34 zł miesięcznie). Świadczenia ZFŚS z ZSR w Sędziejowicach wynosiły 648 zł. Jako radna zarobiła 9 tys. zł (750 zł miesięcznie). Za wynajem mieszkania małżeństwo otrzymało 11.880 zł (990 zł miesięcznie). Radna jeździ oplem agilą z 2010 roku. W 2011 roku zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup prawa do lokalu w wysokości 100 tys. zł. Do spłaty na koniec 2017 roku zostało jej 53.574,40 zł.

   

  Piotr Wołosz

   

  Radny razem z żoną zaoszczędził 90 tys. zł. Małżeństwo posiada dwa domy. Jeden o powierzchni 60 m kw. o wartości 40 tys. zł, drugi o powierzchni 100 m kw. o wartości 350 tys. zł. Jest właścicielem połowy gospodarstwa rolnego o powierzchni 9,11 ha o wartości 350 tys. zł (budynki inwentarskie, gospodarcze, garaż). Radny ma również 3/20 współudziału w działce o powierzchni 2952 m kw. o wartości 30.996 zł. Jako zastępca skarbnika Urzędu Gminy Widawa zarobił 75.374,02 (6281,16 zł miesięcznie). Z diety radnego uzyskał 8925 zł (743,75 zł miesięcznie). Małżeństwo posiada peugeota 307 sw z 2006 roku o wartości 13 tys. zł oraz hondę jazz z 2009 roku o wartości 20 tys. zł. Radny nie ma żadnych kredytów.

  Udostępnij