• Gmina Łask z kopyta ruszyła z inwestycjami drogowymi. Czas nagli, bo kończy się rok i pogoda coraz bardziej niekorzystna.

   

  Drogowców widać w wielu częściach gminy Łask. Na Przylesiu zakończyły się już prace związane z przebudową ulic Cisowej, Jesionowej, Jarzębinowej, Topolowej. Ponadto na ul. Orzechowej powstały dodatkowe miejsca parkingowe. Wartość tych prac wyniosła, bagatela, 1,9 mln zł.

  Zrealizowano również inwestycję związaną z przebudową drogi w Stryjach Paskowych. Zniknęły dziury i pojawił się równy jak stół asfalt. Ponadto wyznaczono pobocza oraz odtworzono i odmulono rowy melioracyjne. Wartość tej inwestycji to niecałe 700 tys. zł. W końcowej fazie są prace drogowe w Kolonii Bilew. Gruntowa droga zyskała asfaltową nawierzchnię. Powstały zjazdy, chodnik, pobocza, oznakowanie, przepusty i przydrożne rowy. Przebudowano sieci telekomunikacyjne i energetyczne, które kolidowały z budowaną arterią. Wartość robót to ponad 1,6 mln zł.

  Ponadto trwają prace na osiedlu im. Mickiewicza. Przy ul. Rodziny Bujnowskich i Kononowicza powstają miejsca postojowe, a robotnicy modernizują chodniki, kładąc na nich kostkę brukową. W tym miejscu pojawią się również nowe znaki. Koszt tej inwestycji to 390 tys. zł.

  Praca wre również w Teodorach-Maurycy. Na dziurawą jak ser szwajcarski nawierzchnię wylewany jest asfalt. Montowane są także nowe krawężniki. Rowy melioracyjne zostaną odmulone i zyskają nowe przepusty, a posesje nowe zjazdy. Koszt tych prac to blisko 1,4 mln zł.

  Rozpoczął się również remont zdewastowanej drogi w Kopyści. Zrobiony zostanie kompleksowo, zaczynając od nowej nawierzchni, krawężników, odmulenia rowów, kończąc na wykonaniu chodnika, który znacząco poprawi bezpieczeństwo. Wartości tej inwestycji to ponad 2 mln zł. Planowo prace zakończą się 10 stycznia.

  Trwa również remont nawierzchni na ul. Polnej i Lipowej. Wykonawca zaczął prace od Lipowej. Stara nawierzchnia została sfrezowana i już pojawił się na niej nowy asfalt. Ponadto wyregulowane zostaną studzienki kanalizacyjne, na wysokość których bardzo narzekali kierowcy. Wartość tych prac to ponad 560 tys. złotych.

   

  Udostępnij