• W celu poprawy komfortu dojazdu pacjentów do szpitala oraz poradni specjalistycznej rozpoczęto remont nawierzchni wjazdu na teren łaskiej lecznicy. – Zadanie polegać będzie na naprawie wjazdu oraz dróg wewnętrznych na terenie szpitala i działek sąsiednich. W tym m.in.: frezowanie i ułożenie nowej masy asfaltowej, wyrównanie kruszywem, regulacja krawężników, studni i chodnika – tłumaczy Starosta Łaski, Teresa Wesołowska. Inwestycja finansowana jest przez Centrum Dializa Sp. z o.o. oraz Powiat Łaski. Prace powinny zostać zakończone w połowie lipca.

    Udostępnij