• Rozliczając się z fiskusem, od kilku już lat mamy możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Z reguły słyszy się o dużych organizacjach. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących działalność na terenach poszczególnych gmin czy powiatów.
    Z licznej grupy organizacji społecznych z gminy Łask tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 2016 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 98-100 Łask, numer KRS 0000178398; Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98-100 Łask, numer KRS 0000283814  (w zeznaniu PIT za 2015r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask); Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łasku ul. Słowackiego 14, 98-100 Łask, numer KRS 0000225587 (w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy PCK w Łasku); Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98-100 Łask, numer KRS 0000204657; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329; Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 Łask, numer KRS 0000346625; Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000321325; „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer KRS 0000344864.
    Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji, możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową prowadzoną na terenie gminy Łask. To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji, na rzecz której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.

    Udostępnij