• Starostwo Powiatowe w Łasku informuje, że od 1 kwietnia 2015 r. prowadzi nabór do szkół ponagminazjalnych Powiatu Łaskiego. Nasze szkoły oferują bogatą ofertę edukacyjną:
  1.    Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie – prowadzi nabór do Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  – zawód ogrodnik.
  2.    Liceum Ogólnokształcące w Łasku – oferuje kształcenie w klasach o następujących profilach:
  ·    humanistyczno-dziennikarski
  ·    językowy z geografią
  ·    matematyczno-informatyczny z fizyką lub chemią
  ·    matematyczno-geograficzny z językiem angielskim
  ·    biologiczno-chemiczny z matematyką
  3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku – „Ekonomik” – prowadzi nabór do: Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym, Technikum kształcącego w zawodach: technik: ekonomista, organizacji reklamy, spedycji, logistyk, handlowiec, informatyk, cyfrowych procesów graficznych, teleinformatyk, elektryk oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  4.    Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach – oferuje naukę w następujących typach szkół: Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, agrobiznesu, rolnik oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  Wszystkich gimnazjalistów serdecznie zapraszamy do logowania się w elektronicznym systemie naboru do szkół ponagminazjalnych Powiatu Łaskiego.
  Szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego powiatu dysponują nowoczesną bazą dydaktyczną. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt potrzebny do kształcenia pod kątem konkretnych profili czy zawodów. Oświata w naszym powicie ciągle się rozwija. Chcemy aby nasza młodzież była prawidłowo kształcona i miała szansę konkurować na rynku pracy.

  Źródło: Starostwo Powiatowe

  Udostępnij