• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach odwiedziła sędzia Anna Maria Wesołowska (na zdjęciu). Uczestniczyła w II Gminnym Otwartym Forum Profilaktycznym zorganizowanym w ramach projektu „Szkoła zdrowego stylu” realizowanym przez placówkę. Głównym tematem była profilaktyka w zakresie zapobiegania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, ich bezpieczeństwo z podkreśleniem roli rodziców i zwiększeniem świadomości społeczeństwa o panujących zagrożeniach cywilizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie V i VI klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach z sędzią Wesołowską pod nazwą „Kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży”, a członkowie gminnej komisji interdyscyplinarnej i alkoholowej oraz nauczyciele i samorządowcy w szkoleniu „Kreowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rodzinie – aspekty prawne”. Potem psycholog Adam Wyszyński zaprezentował wykład pt. „Wzrastanie ku dorosłości, normy i wartości w kształtowaniu prospołecznych postaw dzieci i młodzieży. Wybór właściwej ścieżki własnego rozwoju i kreowanie kariery”. Na zakończenie odbyła się debata „Refleksje wokół przyczyn niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży”, w której wzięła udział sędzia, psycholog, wójt, przedstawiciele rodziców, uczniów, absolwentów, samorządowców, policji i duchowieństwa. Był także występ artystyczny w wykonaniu najmłodszych uczniów i GOK-u, a także słodki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy otrzymali pouczające publikacje.

    Udostępnij