• Na LXI sesji Rady Miejskiej zdecydowano o podwyżce podatków od nieruchomości. Wzrost jest minimalny – o kilka groszy, lecz nie wszyscy radni na to przystali. Od głosu wstrzymali się Rafał Raczyński oraz Adrian Czyżak. Przeciw zagłosował Grzegorz Groblewski.
    Podatek od gruntów pozostałych (budowlanych) i od budynków mieszkalnych wzrósł o 0,01 zł (z 0,28 zł do 0,29 zł), od budynków gospodarczych o 0,05 zł (z 3,95 zł do 4 zł), od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o 0,02 zł (z 4,68 zł do 4,70 zł). Podwyżka zwiększy wpływy do budżetu gminy o około 80 tys. zł w stosunku do bieżącego roku. Reszta zostaje bez zmian: podatek od gruntów zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,78 zł; od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,50 zł; od budynków mieszkalnych 0,68 zł; budynków zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,50 zł; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,89 zł; garaży 7,50 zł; budynków rekreacji indywidualnej 7,73 zł; zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 7,73 zł; od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła, służących do odprowadzania ścieków, rurociągów i przewodów sieci przesyłowych oraz rozdzielczych ciepłych i wody oraz pozostałych 2%.

    Udostępnij