Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 16, 2021

Scroll to top

Top

Sołtys na Plus -

Sołtys na Plus

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, w którym zostanie wybrany „Sołtys na Plus”.

Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Zgłoszenia dokonać muszą rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe (np. jednostki OSP) oraz organy władzy samorządowej (rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.).

Nagrodzonych zostanie trzech sołtysów z całego województwa. Wyboru tych najlepszych dokona kapituła konkursu.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.konkurs-soltys.lodzkie.pl