Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 16, 2021

Scroll to top

Top

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny -

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny

W czwartek (1 kwietnia) na terenie całej Polski rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis ludności jest dla wszystkich mieszkańców Polski obowiązkowy (kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie). Realizuje się go co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Samospis

Po raz pierwszy w historii Polski obowiązkowy będzie samospis internetowy. Przeprowadzany będzie za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia (to nie jest żart primaaprilisowy) na stronie internetowej spis.gov.pl.

Polacy uzupełnią wymagane dane na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych. Osoba może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279-99-99) w kanale „Spisz się przez telefon”. Jeżeli realizacja samospisu będzie niemożliwa (ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność itp.), badanie przeprowadzą rachmistrzowie. Odbędzie się to bezpośrednio bądź telefonicznie. To metody uzupełniające, które ruszą od 16 kwietnia.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tzw. tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania.

Spisujący

Rachmistrz spisowy przy bezpośrednim wywiadzie posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem. Musi on zawierać: imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279-99-99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

15 marca uruchomiono dedykowaną infolinię spisową pod numerem telefonu: 22 279-99-99. Tam można kierować wszystkie swoje pytania i wątpliwości.

Spis potrwa do 30 czerwca 2021 roku.