• Pogoda sprzyja budowlańcom, a prace nabierają tempa. Warto sprawdzić jakie zmiany szykują się w najbliższej okolicy.

  Przebudowa ul. Gdańskiej

  Gmina Łask przebudowuje ul. Gdańską w Kolumnie. Na 600 m położony zostanie asfalt, powstanie jednostronny chodnik z kostki betonowej, zjazdy, pobocza, a także kanały odwadniające i studnie chłonne. Wykonawcą wartej 3,9 mln zł  inwestycji jest firma DB Construct Sp. z o.o. Prace potrwają do września br.

  Rozbudowa ul. Rolniczej i ul. Bukowej oraz przebudowa ul. Brzozowej i ul. Lipowej 

  Do Końca zbliża się rozbudowa ul. Rolniczej i ul. Bukowej oraz przebudowa ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Kolumnie. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Na pierwszych trzech ulicach zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, pobocza, zjazdów do posesji, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Na ul. Lipowej powstała zatoka z kostki betonowej na 7 miejsc postojowych. Całość będzie gotowa w sierpniu br.

  Gmina Łask otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 6 – PGR na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej i Bukowej w Łasku”.

  Przebudowa ulic Torowej, Tuwima i Wileńskiej

  Trwa realizacja zadania pn. „Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej”. Budowlańcy działają już na ul Tuwima i Wileńskiej.

  Na trzyczęściową inwestycję składa się:

  • Przebudowa drogi gminnej – ul. Torowej (strona północna) – jezdnia bitumiczna, pobocza z destruktu asfaltowego, zjazdy i chodnik z kostki betonowej – koszt: 1,4 mln zł
  • Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Tuwima – jezdnia bitumiczna, jednostronny chodnik z kostki betonowej, jednostronne pobocze z kruszywa łamanego oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa i odwodnienie – koszt: 2,6 mln zł
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2335E – ul. Wileńska – jezdnia bitumiczna i parking wzdłuż drogi, chodnik z kostki betonowej po obu stronach drogi, zjazdy, wyniesione przejście dla pieszych oraz skrzyżowania, studnie chłonne – koszt: 4 mln zł

  Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej otrzymał na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 7.6 mln zł.

   
  Przebudowa ul. Chabrowej 

  Ruszyła przebudowa ul. Chabrowej w Łasku. Na odcinku 434 m powstanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej, jednostronne pobocze z kruszywa łamanego, zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, sieć kanalizacji deszczowej. Wykonawca (DROMAK Sp. z o.o)  zobowiązał się zakończyć prace do grudnia br. Koszt inwestycji to 2 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu wysokości 1,9 mln zł.

  Budowa dróg w Łasku i Woli Łaskiej

  W lipcu ma zakończyć się budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej w ramach projektu „Rozbudowa sieci dróg gminnych wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną zlokalizowanych pomiędzy drogami wojewódzkimi 473 i 483 w gminie Łask”.

  Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę ul. Polnej, Wiosennej, Andersa w Łasku oraz drogi w Woli Łaskiej. Łącznie to ok. 2,5 km dróg wraz z budową kan. deszczowej, przebudową wodociągu oraz uzupełnieniem sieci kanalizacji sanitarnej, budową chodników oraz ścieżki rowerowej.

  Wykonawcą wartej blisko 18 mln zł inwestycji jest firma Włodan.

  Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu wysokości 9,9 mln zł.

  źródło: lask.pl

  Udostępnij