• Od dziś w naszym mieście występuje ryzyko średniorocznego przekroczenia poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

    Zagrożenie występuje od dziś (20 marca) i potrwa do 31 grudnia 2023. Dotyczyć będzie obszaru zabudowanego miasta – centrum (zachodnia część w granicach administracyjnych. Powodem jest „emisja z sektora bytowo-komunalnego”.

    Wdychania zanieczyszczonego powietrza unikać powinny osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, a także osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, ozdrowieńcy, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Oddychanie powietrzem złej jakości skutkować może m.in. uczuciem bólu w klatce piersiowej, brakiem tchu, znużeniem, kaszlem, nasileniem się objawów ataków astmy. Zwiększa się także ryzyko infekcji dróg oddechowych.

    Mieszkańcom zagrożonych terenów zaleca się unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, niewietrzenia pomieszczeń i w miarę możliwości niewychodzenie z domu.

    Udostępnij