• Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła nabór kandydatów na funkcjonariusza do Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

  Osoby, które chcą pełnić służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym na stanowisku specjalisty Służby Celno-Skarbowej KAS zaprasza do złożenia aplikacji. Trwa nabór (6 etatów) z miejscem pełnienia służby w Łodzi.

  Link: https://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/oferty-pracy

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku,
  • niepełnienie służby zawodowej oraz niepracowanie i niewspółpracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141).

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja lub inne kierunki z pogranicza prawa karnego, prawa podatkowego, finansów i rachunkowości,
  • ukończone kursy i szkolenia związane ze zwalczaniem przestępczości, prawem podatkowym i celnym,
  • prawo jazdy kat. B.

  Pożądane cechy i  umiejętności:

  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Jak aplikować? Przygotuj niezbędne dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy według wzoru KAS,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawało się w stosunku pracy/służby,
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wypełnij, jeśli urodziłeś się przed 1 sierpnia 1972).

  Złóż dokumenty w formie papierowej na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  al. Kościuszki 83

  90-436 Łódź

  z dopiskiem: „Informacja nr 1/2023”

  lub elektronicznie:

  na skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na platformie ePUAP. Należy opatrzeć składane pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W temacie wiadomości wpisz: „Informacja nr 1/2023”.

  Termin składania dokumentów: 31 stycznia. Decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu.

  Udostępnij

  3 komentarze

  1. Dapagliflozin did not induce tumors in either mice or rats at any of the doses evaluated in 2 year carcinogenicity studies lasix injection Incidence of gastric cancer and breast cancer in CDH1 E cadherin mutation carriers from hereditary diffuse gastric cancer families

  Możliwość komentowania została wyłączona.