• Od stycznia zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej w przypadku dorabiania do tego świadczenia. Obecnie są stosowane te same reguły, co do renty z tytułu niezdolności do pracy.

  Do końca ubiegłego roku renta socjalna w przypadku przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia była od razu zawieszana, a nie zmniejszana. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przychód osoby, która jest na rencie socjalnej, przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia (nie więcej jednak niż 691,94 zł, bo taka jest kwota maksymalnego zmniejszenia). Renta socjalna zostanie zawieszona tak, jak w przypadku innych świadczeń po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do renty socjalnej stosuje się więc obecnie te same zasady, co do renty z tytułu niezdolności do pracy.

  Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co 3 miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.Od grudnia do lutego 2023 roku górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4.536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8.424,90 zł brutto.

  Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

  Bez ograniczeń mogą dorabiać niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

  Do śledzenia kwot granicznych nie są również zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.

  Udostępnij