• Dziś od godz. 8.00 do północy w centrum miasta prognozuje się przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu.

  Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu obejmuje obszar zabudowany Łasku centrum (zachodnia część w granicach administracyjnych).

  Szczególnie zagrożone są osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, a także osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

  Jaki wpływ na nasze zdrowie może mieć tak zła jakość powietrza?

  Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia, np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

  Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

  Udostępnij